Fokus på fallulykker

(2004)

Arbeidstilsynet hadde en ny aksjon mot ulykker innen bygg- og anleggsbransjen i mai som et ledd i den europeiske satsningen mot denne bransjen.
Det var særlig fallulykker som sto i fokus denne gangen. Aksjonen er også en oppfølging og videreføring av tilsvarende kontroller våren og høsten 2003. Da ble det avdekket svært store mangler på byggeplassene. – En stor andel av de kontrollerte firmaene i fjor fikk pålegg og flere virksomheter måtte stanse hele eller deler av arbeidet, opplyser prosjektleder Jens Brynestad i Direktoratet for arbeidstilsynet. I tillegg til å forebygge fallulykker, la den europeiske satsningen vekt på å hindre ulykker ved transport, bruk av maskiner på byggeplassen og ulykker forårsaket av fallende gjenstander, for eksempel elementer ved bruk av løfteutstyr. Virksomhetenes HMS-planer, risikovurderingen og planer for forebyggende tiltak inngikk også i aksjonen. Resultatene vil foreligge senere.
Personvern og cookies