Fødselspengekalkulator

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Nå har Trygdeetaten utviklet en kalkulator på nettet til bruk for foreldre som planlegger fødselspermisjon.

Kalkulatoren gir mor og far veiledning i hva de kan forvente å få utbetalt i fødselspenger og hvor mange dager de kan motta stønad. Kalkulatoren skal gjøre det lettere for foreldrene å se hvilke valgmuligheter de har når de skal fordele fødselspengene og stønadsperioden seg imellom. Beregningen gjøres ut fra antall barn man har, hvilken type stilling mor og far hadde før fødselen og hvilken dekningsgrad av lønnen man ønsker utbetalt i fødselspenger. Kalkulatoren gir så svaret på hvor mange uker mor og far kan få stønad og hvor mye hver av dem kan forvente seg i fødselspenger. Selv om ikke kalkulatoren foretar helt presise beregninger av hva som vil bli utbetalt, gir den et godt bilde av hva man kan forvente. Arbeidsmiljø nr. 8-2005

Personvern og cookies