Flittige bier bedrer miljøet

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Bruk av honningbier til å bestøve pepperfrukt­planter i veksthus reduserer mengden med pollen og skaper dermed et bedre arbeidsmiljø for dem som arbeider i veksthusene.

Det er det danske forskningssenteret for arbeidsmiljø som omtaler en undersøkelse i et nederlandsk pepperfruktgartneri. Halvparten av de ansatte i gartneriet hadde arbeidsrelaterte luftveisproblemer og mange hadde pollenallergi. Det var svært mye pollen i lufta i gartneriet, noe som ga luftveisplager. Forskerne ønsket å finne ut om bruk av bier til å bestøve pepperfruktblomstene kunne redusere pollenmengdene. Det viste seg å være vellykket. Ved å sette ut en bie pr kvadratmeter ble antall pollen redusert med 70 prosent. To bier pr m2 ga en reduksjon på hele 85 prosent. Forskerne konkluderer med at bruk av bier i gartnerier kan være nyttig for å redusere polleneksponering.

Personvern og cookies