Flest uføre på Sørlandet

(2002)

Ingen landsdel har flere uføre enn Sørlandet. Og ingen vet hvorfor det er slik. Seniorrådgiver Helge Røed ved Agderforskning mener mysteriet bør forskes på. Vi har ingen sikre forklaringer, sier assisterende direktør Sverre Sørensen ved fylkestrygdekontoret i Vest-Agder til avisen Fædrelandsvennen.
Tendensen har holdt seg i flere år, og i Vest-Agder var 12.021 personer registrert som uførepensjonister ved utgangen av juni i år. Det tilsvarer 12,6 prosent av den yrkesaktive delen av befolkningen. Andelen forbigås bare av Aust-Agder med 12,7 prosent. Landsgjennomsnittet var 10 prosent. – Sørlandsfenomenet er en gåte, sier seniorrådgiver Helge Røed ved Agderforskning. Vi ønsker å forske for å finne svar, men så langt har ingen vært villig til å betale for arbeidet, fremholder han. Vest-Agder er helt øverst på listen over nye uførepensjonister siste år, med en økning på 26,2 prosent. Halvårsstatistikken fra Rikstrygdeverket forteller også at sørlendinger mottar betydelig mer enn gjennomsnittsnordmenn til sykepenger, rehabiliteringspenger og uførestønad. Summene første halvår tilsvarer 11.950 kroner til hver vest-egd og 12.215 til hver aust-egd, mens det norske gjennomsnittet var 10.472 kroner. – Vi vet utdanningsnivået gjennomgående er lavere hos uførepensjonister. Men det er jo ikke et regionalt fenomen, påpeker Sørensen overfor Fædrelandsvennen.
Personvern og cookies