Flest syke i Norge?

(2008)
Et nytt nasjonalt forsk­nings­senter innen syke­fravær, inkludering og arbeidsrettet reha­bilit­ering er etablert i Sta­vanger.
Det består av fire institusjoner: Arbeidsforsknings­instituttet (AFI), Høgskolen i Oslo, Universitetet i Stavanger og det internasjonale forskningsinstituttet IRIS, skriver Stavanger Aftenblad. Et av prosjektene forskningssenteret skal gå løs på, er å prøve å finne ut hvorfor vi har et betydelig høyere sykefravær her i landet enn ellers i Europa. Vi har en rekke virkemidler og tiltak for å holde syke i arbeid, og det jobbes også intenst for å få noen av de mange tusener som lever på trygd eller sosialytelser tilbake til arbeidslivet, uten at det ser ut til å hjelpe noe særlig. Seniorforsker Randi Wågø Aas, IRIS, som er konstituert som leder for det nye senteret, sier at dette er et enormt komplisert område og et av de mest kostbare velferdsproblemene vi har her i landet.
Personvern og cookies