Flest syke i Nord-Norge og Østfold

Tekst: Tiurid Børtnes (2005)

 

Det er folk fra Nord-Norge og Østfold som er mest syke her i landet, men Hedmark og Aust-Agder ligger på topp når det gjelder utgifter til uførestønad.

Finmarkingene ligger 27 prosent over landsgjennomsnittet i sykepengeutbetalinger, folk fra Troms bruker 22 prosent mer enn gjennomsnittet og nordlendinger og folk fra Østfold deler tredjeplassen med 15 prosent over. I følge Rikstrygdeverkets tall for sykepengeutgifter kostet sykefraværet i gjennomsnitt vel 8.000 kroner pr. innbygger mellom 16 og 66 år. Mens folk fra de nordligste og østligste landsdelene koster langt mer enn dette, ligger Rogaland hele 25 prosent under gjennomsnittet. Oslofolk ligger også godt an med 12 prosent lavere utgifter enn flertallet. Utgiftene til uførepensjoner viser noe av det samme mønsteret med høyt forbruk pr innbygger i Østfold og de tre nordligste fylkene. Men på toppen av uførestatistikken troner folk fra Hedmark og Aust-Agder, to fylker som har lavt gjennomsnittlig sykepengeforbruk. Det er ikke overraskende. Hvis mange med dårlig helse overføres til uførepensjon vil sykefraværet kunne gå ned. På den annen side kan høye kostnader til både sykepenger og uførestønad vitne om et arbeidsliv som ikke har plass til folk med dårlig helse. Arbeidsmiljø nr. 2-2005

Personvern og cookies