Flest menn får julebordet av jobben

(2011)

Xtra personells årlige undersøkelse om sosiale goder i arbeidslivet viser at 65,5 prosent av oss får tilbud om julebord betalt av jobben. Av disse får 46 prosent julebordet fullfinansiert, mens resten delvis må bidra til festen fra egen lomme. Det er imidlertid kvinnene som i størst grad må betale julebordet selv. -Forklaringen ligger nok i at kvinner er overrepresentert i sektorer hvor påspanderte julebord er heller unntaket enn regelen. Tallene viser blant annet at mens 60 prosent av de ansatt i privat sektor får fullt ut påspandert julebordet, er tilsvarende andel i offentlig sektor kun 28,6 prosent, så skillelinjen går nok heller mellom sektorer enn mellom kjønn, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra personell.
Ledernett.no 18.11.11

Personvern og cookies