Flest dør av kreft

Tekst: Turid Børtnes (2002)

En stor undersøkelse foretatt av ILO viser at kreft er den vanligste årsaken til dødsfall forårsaket av forhold i arbeidet.

Tallene overrasker ILOs egne folk. Jukka Takala, sjef for ILOS avdeling for arbeidssikkerhet opplyser til bladet Arbetsliv at kreft står for 32 prosent av alle dødsfall. Hjerte- og karsykdommer kommer på annen plass med 23 prosent og ulykker 19 prosent. ILO-rapporten viser at arbeidet forårsaker to millioner dødsfall hvert år i hele verden. Det er et gjennomsnitt på 500 dødsfall om dagen.
Asbestfare fortsatt
Fortsatt er det slik at asbest forårsaker svært mange arbeidsrelaterte tilfeller av kreft, det samme gjelder kjemikalier. Passiv røyking spiller også en rolle. Bak hjerte- og karsykdommene ligger blant annet nattarbeid og stress i forbindelse med jobben og som påvirker sirkulasjonssystemet. ILO er særlig opptatt av at antallet arbeidsrelaterte dødsfall øker kraftig i land som er i ferd med å bli industrialisert. De har fått industrisamfunnets økte risiko uten at de har rukket å bygge opp et system for beskyttelse av dem som arbeider på disse arbeidsplassene. I industrilandene er det stadig færre som arbeider i ulykkesutsatte næringer som jord- og skogbruk og innen industrien. Men der vokser til gjengjeld psykososiale problemer og trusler og vold på arbeidsplassene. Undersøkelsen ble presentert på en verdenskongress i Wien om arbeidssikkerhet og helse.

Personvern og cookies