Flere verneombud på kurs

(2004)
Vi har sett en betydelig økning i antall deltakere på grunnopplæring i arbeidsmiljø det siste året, sier Arbeidsmiljøsenterets opplæringsleder Petter Wildhagen.
Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombudet får den opplæringen som er nødvendig for å kunne skjøtte vervet sitt på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan på bestemte vilkår avtale kortere opplæringstid. – Det kan se ut som om oppgangen i de økonomiske konjunkturene har gjort det lettere for både verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg å få anledning til å heve kompetansen sin. Det er også stor utskiftning av verneombud i norske virksomheter, og dermed er det til enhver mange som trenger å gjennomgå den nødvendige opplæringen, sier Wildhagen. Han er glad for den positive utviklingen, og oppfordrer også verneombud til å melde seg inn i Arbeidsmiljøsenterets nye verneombudsforum. Her finnes mye kunnskap om verneombudets rolle, og det bygges opp et nettverk av verneombud over geografiske og bransjemessige grenser. Les mer på: www.verneombud.no
Personvern og cookies