Flere ulykker i Sverige

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Utviklingen i Sverige går i gal retning viser en gjennomgang av arbeidsulykker og -sykdom de siste årene, foretatt av det svenske arbeidstilsynet, Arbetsmiljøverket.
Ulykker med langtidsfravær har økt med 50 prosent fra 1997 til 2001. Samtidig har sykefraværets lengde økt med 60 prosent. Det er først og fremst ulykker med kjøretøy, overbelastning og fallulykker som har det lengste fraværet. Prosessoperatører ved stål og metallverk har størst andel ulykker blant menn, mens verktøymaskinoperatører er mest utsatt av kvinnelige arbeidstakere. Mannlige betongarbeidere rammes hardest av arbeidssykdommer og blant kvinner gjelder det maskinoperatører og de som jobber med monteringsarbeid. Det mest langvarige fraværet skyldes lidelser i forbindelse med belastningsskader og organisatoriske eller sosiale forhold på arbeidsplassen.
Personvern og cookies