Flere trygdemisbrukere anmeldes

(2004)

Stadig flere blir anmeldt for trygdemisbruk. I 2003 ble 323 personer meldt til politiet av trygdeetaten, mistenkt for bedrageri av til sammen 44 millioner kroner. Dette er en økning på 20 prosent fra foregående år.
– Alle som vi mener bevisst har gått inn for å svindle fellesskapet blir politianmeldt. Trygdebedrageri er en kriminell handling mot de mest grunnleggende velferdsordninger vi har i vårt samfunn, sier trygdedirektør Arild Sundberg. Hele 80 uførepensjoner er blitt stoppet de siste to årene i Oslo-området etter mistanke bedrageri, enten ved å simulere syk eller etter samarbeid med leger. Disse pensjonene beløper seg til 110 millioner kroner i nåverdi. En del av det som avdekkes er organisert trygdemisbruk, noe trygdeetaten ser svært alvorlig på. Det kan være arbeidsgivere som bruker sykmeldte eller uføre til svart arbeid, eller behandlere og leger som svindler med refusjoner og sykemeldinger. Den største gruppen anmeldelser dreier seg om enslige forsørgere som uberettiget har fått stønad og personer som urettmessig har mottatt sykepenger. Det var den siste gruppen som hadde størst økning. Men folk prøver seg på det meste, det ble til og med avdekket fire personer som prøvde å lure til seg en alderspensjon de ikke hadde krav på. 20 prosent av de sakene som er ferdigbehandlet hos politiet endte med ubetinget fengselsstraff. Bare snautt 5 prosent av de anmeldte ble frifunnet.
Personvern og cookies