Flere tørkepapirdispensere forbedrer arbeidsmiljøet

(2010)

Arbeid med vask og hygiene i industrien ville vært enklere dersom dispensere med tørkepapir og kluter hadde vært mer tilgjengelige. Det viser en undersøkelse selskapet Tork har gjennomført blant ansatte i industrien i syv europeiske land.
Mer enn en tredjedel av de ansatte i indu­strien mener at arbeidet hadde vært enklere dersom dispensere og andre vaske­produkter hadde vært lettere tilgjengelige og plassert ut flere steder enn i dag.
– Undersøkelsen viser at tilgjengeligheten er en viktig faktor for optimalt forbruk av tørke­papir og rengjøringskluter, sier Line Pedersen, produkt og markedsansvarlig i Tork.
Etter å ha fått tilbakemeldinger fra kunder og brukere har virksomheten utviklet den nye produktserien Tork Performance, en serie med dispensere for tørkepapir og rengjøringskluter som er tilgjengelige for ruller og ferdig kuttede varianter.
Tork Performance-serien består av seks ulike dispensere, spesielt tilpasset industri, restaurant og storkjøkken, samt labora­torier og sykehus.

Personvern og cookies