Flere saker til politiet

Tekst:  Turid Børtnes  (2007)
Arbeidstilsynet har sendt nesten 100 anmeldelser til politiet i forbindelse med tilsynene som ble gjennomført i 2006. Det er drøyt 20 prosent flere politianmeldelser enn året før. 
De fleste anmeldelsene er knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser, opplyser overingeniør Frants Chr. Vaagnes i Direktoratet for arbeidstilsynet til LO-Aktuelt.no.

Mange pålegg
Likevel er det ikke snakk om mange politi­anmeldelser alle tilsynsbesøkene sett under ett. Totalt ble det gjennomført nesten 9.900 tilsynsbesøk over hele landet. Så mange som 4.145 av disse tilsynene resulterte i en eller flere reaksjoner i form av pålegg og i de verste tilfellene stansing av arbeidet. De fleste har fått pålegg om å utbedre to eller tre forhold ved virksomheten. Det var bygg- og anleggsvirksomhet som fikk flest inspektører fra Arbeidstilsynet på besøk, dette er også den bransjen som vanligvis har flest ulykker og skader. Videre ble det gjennomført mange tilsyn i varehandelen og hotell- og restaurantnæringen.

Personvern og cookies