Flere revisjonsselskap anmeldt

Tekst:  Turid Børtnes (2009)
Arbeidstilsynet har politianmeldt flere revisjonsselskap for brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet selskapet Deloitte.
Seniorinspektør Bente Bakke i Arbeidstilsynet Oslo vil ikke bekrefte anmeldelsen eller opplyse om det er snakk om flere anmeldelser ut over at Arbeidstilsynet har oversendt funn i flere revisjonsvirksomheter til politiet.
Men selskapet Deloitte bekrefter selv at de er kjent med at de er politianmeldt.
Bladet Arbeidsmiljø har også konkrete opplysninger om anmeldelse av enda et stort revisjonsselskap, men har ikke fått dette bekreftet hos politiet eller Arbeidstilsynet.

Ikke hørt fra politiet
HR-direktør Caroline Duyckaerts i revisjonsselskapet Deloitte opplyser at de har fått informasjon om at selskapet er politianmeldt. Informasjonen ble gitt underhånden fra Arbeidstilsynet i midten av desember i fjor.
Fra politiet har de ikke hørt noe, til tross for at det er to og en halv måned siden anmeldelsen skal være levert.
Deloitte har mottatt en detaljert beskrivelse fra Arbeidstilsynet vedrørende de aktuelle bruddene på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og også levert tilsvar på dette. Etter det har ikke selskapet hørt noe mer i saken.

Neppe rettssak
Revisjonsselskapet Ernst & Young fikk allerede høsten 2008 en reaksjon fra Arbeidstilsynet på brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Som omtalt i forrige nummer av Arbeidsmiljø er dette revisjonsselskapet nå ilagt en bot på 1 million kroner for å ha latt sine ansatte jobbe for mye overtid.
Ernst & Young har fått en utvidet frist til 9. mars for å avgjøre om de vedtar boten eller om de ønsker å ta saken videre til retten.
– Vi har foreløpig ikke avgjort hva vi gjør, men det blir neppe aktuelt med rettssak, sier Bjørn Vihovde, nordisk HR-sjef i Ernst & Young. – Men vi reagerer på det manglende samsvaret mellom botens størrelse og de aktuelle bruddene på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Politiet har blant annet ikke lagt vekt på at vi har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø med svært lavt sykefravær. Vi får inntrykk av at botens størrelse utelukkende fastsettes på grunnlag av tallene på bunnlinja. På grunn av regnskapstekniske forhold var det tallet svært høyt i fjor.

Advokatenes tur
Bente Bakke opplyser at Arbeidstilsynet gjennomførte flere tilsyn i revisjonsbransjen i fjor og at funn gjort i den forbindelse er oversendt til politiet. Men Arbeidstilsynet vil ikke kommentere hva slags lovbrudd det er snakk om, hvilke virksomheter som er anmeldt og antallet ut over at tilsynene er gjennomført på samme måte som i selskapet Ernst & Young, som allerede er kjent av offentligheten.
Det er meningen å fortsette denne typen tilsyn i lignende bransjer i 2009. Flere av de største advokatfirmaene her i landet har allerede fått varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Personvern og cookies