Flere overvåkes på jobb

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Stadig flere arbeidstakere opplever at arbeidsgiverne eller eierne skrur opp overvåkingskameraer på jobben deres. Mange av disse føler seg under mistanke, Datatilsynet får omkring 25 henvendelser ukentlig fra ansatte som reagerer negativt på overvåkingen.
Høsten-2004 ble Datatilsynet kjent med at en kafé i Sandvika utenfor Oslo hadde montert hele åtte overvåkingskameraer som fulgte de ansatte i hver krok av etablissementet. Dette mener Datatilsynet er et inngrep i personvernet. Ikke minst fordi kaféen tidligere er advart mot en slik praksis. Det er først og fremst ansatte i butikker og firmaer som driver telefonsalg eller annen type salg som har rapportert at de føler seg overvåket. Men det er også kommet frem at en del ansatte synes det er greitt med slik overvåking fordi de da slipper mistanke hvis det skulle være svinn eller manko i kassa i virksomheten. Noen føler seg også tryggere fordi de mener at overvåkingskameraer holder overfallsmenn og ranere unna. Men det er ikke tvil om at overvåkingsiveren har tatt overhånd hos mange, det er ikke lov å sette opp slike kameraer uten spesiell grunn. Det kan for eksempel handle om sikkerheten til de ansatte, hindre straffbare handlinger slik som butikktyverier eller svinn som de mener skyldes ansatte. Dette gir likevel ikke grønt lys for å sette opp kameraer over alt, slik mange nå har gjort. I Datatilsynet tror man at lavere pris og bedre teknologi med digitale systemer er en medvirkende årsak til all overvåkingen. Arbeidsmiljø nr.1 – 2005
Personvern og cookies