Flere organiserer seg

(2008)
Flere YS-forbund opplever en jevn tilstrømming av nye medlemmer.
– Det er usikre tider. Jeg tolker det som at finanskrisen bidrar til at flere organiserer seg, sier YS-leder Tore Eugen Kval­heim.   I løpet av de siste ukene har flere YS-forbund opplevd en jevn tilstrømming av nye medlemmer. Nedgangskonjunkturene som er varslet i kjølvannet av finans­krisen, gjør at en del bedrifter trolig må skjære ned på kostnadene. Mange arbeidstakere frykter for jobbene sine. Delta, som er det største forbundet i YS, har opplevd en medlemsvekst på 380 medlemmer i høst. 270 av disse meldte seg inn bare i september. Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting og har om lag 60.000 medlemmer. – Dessverre er det slik at det må en krise til før en del arbeidstakere får øynene opp for hvor viktig det er å være medlem av en fagforening, et fellesskap som jobber for å sikre medlemmenes rettigheter også i vanskelige tider, sier Tore Eugen Kvalheim.
Personvern og cookies