Flere og flere har monotone jobber

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Svensk LO melder om digital Taylorisme i ny rapport.

Stadig flere arbeidere og lavere tjenestemenn sier de har for enkle arbeidsoppgaver, ifølge rapporten Fler arbetare måste få utvecklande jobb – inte digital Taylorism.
Andelen ansatte som synes arbeidsoppgavene deres stadig blir mindre krevende har økt markant de siste 20 årene. Denne beskrivelsen gir svenske LO i en ny rapport som bygger på SCB:s arbetskraftsundersökningar.

Repeterende arbeidsoppgaver
LO påpeker at kravet til kompetanse er lavt, det går raskt å lære seg arbeidsoppgavene, de er repeterende og man lærer ikke noe nytt gjennom å utføre oppgavene.
I 1991 opplyste 18 prosent av kvinnelige arbeidere at de hadde for enkle arbeidsoppgaver, i 2009 var andelen steget til 29 prosent.
Andelen som utførerer repeterende arbeidsoppgaver mange ganger i timen, økte med 10 prosent blant arbeidere og tjenestemenn i perioden 1991-2009.
Blant kvinnelige arbeidere utfører nesten seks av ti (58 prosent), repeterende arbeidsoppgaver. Blant de mannlige arbeiderne ligger andelen på 56 prosent. Blant kvinner innen privat service er det nesten åtte av ti som utfører denne typen oppgaver.

Digital Taylorisme
LO foretar en sammenligning med den tidligere Taylorismen, med samlebånd og automatisering, og kaller utviklingen for en digital Taylorisme. IT-teknikken er en av årsakene som bidrar til å gjøre flere typer arbeidsoppgaver stadig mer like. Denne typen arbeid gjør at man snakker mindre med hverandre, i stedet foregår både kommunikasjon og kontroll elektronisk.

 

Les rapporten her

Personvern og cookies