Flere nye medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret

(2010)

Følgende ønskes velkommen som nye medlemmer:

– Avinor AS
– Oslo kommune – Gravferdsetaten
– Oslo City Legesenter Bedriftshelsetjeneste
– Sikker Byggeplass AS
– Motor Forum AS
– Østfold Yrkeshygieniker

Medlemsfordeler:

– Avgiften på alle kurs reduseres med 10%.
– Medlemmene får redusert deltakeravgift på Arbeidsmiljøkongressen, Arbeids-miljødagene i Trondheim og andre konferanser i regi av Arbeidsmiljøsenteret.
– 10% rabatt på bøker
– 10% rabatt på alle produkter fra HMS-butikken
– Norges viktigste arbeidslivsmagasin, tidsskriftet Arbeidsmiljø, inngår i medlemskontingenten. Seks utgaver i året.
– Bedriften får løpende informasjon om Arbeidsmiljøsenterets aktiviteter.

Personvern og cookies