Flere nyansettelser i Arbeidstilsynet

(2007)

Det nye Arbeidstilsynet er i ferd med å ta form. Regionskontorene har fått overført stillinger fra det gamle Direktoratet for arbeidstilsynet, og staten har bevilget penger til flere nye stillinger, skriver direktør Ingrid Finboe Svendsen i internbladet «Flammen».
Bare regionskontoret Østfold Akershus har ansatt ti nye medarbeidere i løpet av kort tid. I løpet av høsten vil det til sammen ha blitt ansatt ca. 90 nye medarbeidere, fordelt på landets syv regioner. Ingrid Finboe Svendsen (bildet) ser på masse­rekrutteringen som en enestående mulighet til å styrke Arbeidstilsynet; både når det gjelder å kontrollere, informere og inspirere norsk arbeidsliv.

Viktig rettsavgjørelse
Arbeidstilsynet har rett til å få fremlagt relevante dokumenter som er nødvendige for å utføre tilsyn. Dette er slått fast i en dom fra Fredrikstad tingrett. Bakgrunnen for dommen er at Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus var på tilsyn hos et bilverksted for å vurdere kjemisk helsefare. Tilsynet bestemte seg også for å sjekke en polsk arbeidstaker i verkstedet. Arbeidsgiver trenerte Arbeidstilsynets henvendelser og purringer om å få tilgang til dokumenter som arbeidsavtale, lønnsavregninger og ansettelsesbevis for arbeidstakere fra EØS-/EFTA-området. Saken havnet til slutt i rettssystemet, og her vant Arbeidstilsynet en solid seier. Rådgiver Kari Ørebech i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus karakteriserer dommen som viktig, og hun regner med at den vil virke preventivt. Det er nå slått rettslig fast at det er straffbart for en arbeidsgiver å unnlate å gi Arbeidstilsynet de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å føre tilsyn.

Ny sjef på Starum
Jan Wehrmann er ansatt som daglig leder ved Starum Kurs- og sikkerhetssenter på Østre Toten. Senteret har tilbud for dem som ønsker å gjennomføre skadeforebyggende kurs og praktisk opplæring, og tilbyr skreddersydde HMS-kurs, basert på opplevelsesorientert undervisning. Wehrmann får hovedansvaret for driften av senteret. Han har sin bakgrunn fra Forsvaret og politietaten, og har i tillegg erfaring som instruktør og rådgiver fra tilsvarende senter. Jan Wehrmann har også drevet som selvstendig næringsdrivende innen rådgivning, veiledning og opplæring, knyttet til HMS og beredskapsfag. Han har hatt store oppgaver på Svalbard innen gruveredning og som leder for vernetjenesten.
HMS-direktør i Statoil
Mads Grinrød er ansatt som HMS-direktør ved konsernstaben i Statoil. Grinrød har lang fartstid i Statoil. Han ble ansatt i 1973, og har blant annet vært direktør for bore- og brønnområdet, driftsdirektør for Sleipner, strategidirektør for undersøkelse og produksjon og leder for driftsdivisjon Bergen. Grinrød er utdannet sivilingeniør fra NTH, og kommer fra stillingen som sikkerhetsdirektør.

Bedriftsdemokrati på nett
På oppdrag fra NorgesGruppen, har firmaet TeamWork OU AS utviklet et internettbasert valgsystem for bedriftsdemokratiet. Hvis en organisasjon har stor geografisk spredning, kan valg av verneombud, tillitsvalgte og styremedlemmer være tidkrevende. Med det nye systemet er hele jobben til valgstyret begrenset til en time eller to, og den som stemmer behøver ikke å ha noen PC-kompetanse ut over å kunne bevege en musepeker, sier Johan Velten (bildet) i TeamWork. Valgstyrets arbeid blir begrenset til å skaffe oversikt over foreslåtte kandidater, personlig ID for alle stemmeberettigede og hvilken avdeling vedkommende tilhører. Informasjonen legges inn i datasystemet, og de stemmeberettigede får en internettlenke, hvor de registrerer seg med sin ID. Avstemningen skjer ved å markere den aktuelle kandidaten med et tastetrykk.

Personvern og cookies