Flere menn med bare grunnskole

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Analyser NAV har gjort, viser at hver fjerde person i yrkesaktiv alder vil ha kun grunnskoleutdanning i 2030 hvis frafallet i videregående skole fortsetter.

Stadig flere nordmenn velger å ta høyere utdanning, men baksiden av medaljen er at også flere slutter utdanningsløpet med utelukkende grunnskole.

Dobbelt så mange ledige

NAV har analysert dagens utvikling frem til 2030 og kommet frem til at hvis befolkningen velger utdanning på samme måte som i tidsrommet 2002-2006, vil vi få færre med bare videregående skole, flere med høyere utdanning og flere med kun grunnskole. Dette er en utvikling NAV finner svært betenkelig. – Vi vet at personer med bare grunnskole stiller svakere på arbeidsmarkedet enn andre. De er blant de første som rammes ved økt ledighet. Ledigheten er dobbelt så høy blant dem, sammenlignet med dem som har fullført videregående skole, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. NAVs råd til unge under utdanning er: Velg en utdanning du har interesse for og fullfør den.

Flest menn

Statistikk fra NAV viser at i februar i år var arbeidsledigheten 4,6 prosent for dem med grunnskole, mens den lå på 2,0 prosent for dem med videregående skole. I 2007 var det like mange kvinner som menn med bare grunnskole. Men dette vil endre seg i tiden fremover. Flere kvinner enn menn velger høyere utdanning og i 2030 vil 56 prosent av dem med lavest utdannelse være menn. Utviklingen på arbeidsmarkedet vil gi færre muligheter for dem som ikke fullfører utdanning utover grunnskolen. I fremtiden vil stadig flere arbeidsgivere spørre etter utdannet arbeidskraft. Det vil bli færre jobber for dem som ikke har annen utdanning enn grunnskolen og langt større konkurranse om disse jobbene. Tall fra NAV viser at i 2030 vil det være litt over 4 millioner personer i yrkesaktiv alder i Norge. Av disse vil om lag 960.000 personer bare ha grunnskole å vise til.

Personvern og cookies