Flere menn i barnehagene

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil at 20 prosent av barnehage­ansatte skal være menn innen 2010.  

– Barn og unge trenger både mannlige og kvinnelige rollemodeller. De trenger å få oppleve at både kvinner og menn kan ta del i omsorgen og være med i alle aktivitetene i barnehagen, understreker Solhjell i tilknytning til den nye «Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010».

Hovedmål
Handlingsplanen tar for seg de viktigste tiltakene departementet ønsker å gjennomføre for åfremme likestilling på barnehage- og grunnopplæringsområdet. Dette krever medvirkning fra alle som har direkte kontakt med barn og unge i barnehage og grunnopplæring, som ledere, lærere og annet pedagogisk personell. Planen peker på at likestilling mellom kjønnene skal ligge til grunn for all pedagogisk virksomhet i barnehage og grunnopplæring. Det er prioritert tre hovedmål:  1. Læringsmiljøet i barnehage og grunnopplæring skal fremme likestilling mellom gutter og jenter. 2. Kjønnsbalanse i valg av utdanning og yrker skal bedres – med et spesielt fokus på fag- og yrkesopplæringen og rekruttering av jenter til realfag.  3. Kjønnsbalansen blant ansatte i barnehage og grunnopplæring skal bedres. – Likestillingsarbeid krever handling her og nå. Samtidig er det et systematisk og langsiktig holdningsarbeid. Denne handlingsplanen omhandler de viktigste tiltakene departementet ønsker å gjennomføre for å fremme likestilling på barnehage- og grunnopplæringsområdet, konstaterer Solhjell.

Personvern og cookies