– Flere kvinnelige ledere

Turid Børtnes (2006)
– En av de viktigste utfordringene i byggenæringen er å gjøre bransjen mer fristende for kvinner og vise at den er en attraktiv arbeidsplass.

Det mener Siri Hustad, sivilingeniør i Norconsult og leder for et prosjekt i Byggekostnadsprogrammet rettet mot ­kvinner i næringen. Hustad arbeider med å etablere en ­mentor-­­­ordning og et nettverksforum. Formålet er å få flere kvinner til å ta lederjobber i næringen. Hun er ikke i tvil om at representasjon av begge kjønn vil bidra til bedre arbeidsmiljø, større mangfold, mer helhetstenkning og økt samarbeid i bransjen. En bedriftskultur som tar det enkelte menneske på alvor og skaper et godt arbeidsmiljø, vil trekke til seg flere kvinner. Mentorordningen innebærer at erfarne personer i bedrift­ene som vil delta i prosjektet, påtar seg å veilede, motivere og inspirere en yngre og mindre erfaren slik at vedkommende vil kunne se nye muligheter i byggenæringen og lykkes bedre med sine arbeidsoppgaver. I prosjektet kan den yngre medarbeideren gjerne være en kvinnelig leder med mindre erfaring enn mentoren. – For å oppnå målene i Byggekostnadsprogrammet må det arbeides med kultur, læring og samarbeidsformer. Dessuten må byggenæringen bli bevisstgjort betydningen av å øke kvinnerepresentasjonen og beholde de kvinnene som er i bransjen. Kvinnene som jobber i næringen må få støtte slik at de blir motivert til å søke lederstillinger, sier Siri Hustad. Prosjektet, som startet i mars i år, skal avsluttes vinteren 2007.

Personvern og cookies