Flere innvandrere på arbeidsmarkedet

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Andelen arbeidstakere blant innvandrere økte litt fra november 2000 til november 2001. Samtidig melder Statistisk sentralbyrå (SSB) om økt arbeidsledighet blant innvandrere.

Dette er tilsynelatende et paradoks, men tallene viser bare at det er flere innvandrere på arbeidsmarkedet nå enn tidligere. Flere av denne befolkningsgruppen er i jobb samtidig som flere av dem registrerer seg på arbeidskontorene.

Tallene omfatter førstegenerasjons innvandrere. Nå er 51,3 prosent av dem i jobb, mot 50,9 prosent for vel ett år siden. For hele befolkningen sett under ett er yrkesandelen 60,8 prosent, det er en liten nedgang siden forrige måling, høsten 2000.

Nesten 8 prosent av innvandrerne er registrert arbeidsledige, til sammenligning gjelder det bare 3 prosent av den samlede befolkningen.

Personvern og cookies