Flere i arbeid

Tekst: Grethe Ettung (2010)

61 prosent av arbeidssøkerne som i mai 2009 sluttet å registrere seg hos NAV, er registrert i et arbeidsforhold seks måneder senere. Dette er en økning på fem prosentpoeng, sammenlignet med 2008. NAV-statistikken bekrefter den positive utviklingen som er observert de siste fem månedene.
Dette skyldes blant annet at situasjonen på arbeidsmarkedet i siste halvdel av 2009 var preget av høyere etterspørsel etter arbeidskraft. I tillegg har sammensetningen av gruppen arbeidssøkere endret seg.
Som følge av økningen i arbeidsløsheten det siste halvannet året, består gruppen arbeidsledige nå av personer med høyere kompetanse enn den gjorde før nedgangskonjunkturen begynte.

Personvern og cookies