Flere funksjonshemmede i staten

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Regjeringen har som mål at minst 5 prosent av alle nyansettelser i statlig sektor skal være av personer med nedsatt funksjonsevne. Det er langt igjen, men nå har regjeringen bestemt at hvert departement skal ansette en høyt utdannet person med funksjonshemning i en traineeordning. 

Målet er at til sammen 18 traineer skal rekrutteres i løpet av høsten og gå inn i et opplæringsprogram i departementene i januar 2007. Dette forutsetter en utstrakt tilrettelegging når det gjelder forhold som tilgjengelighet og PC-bruk i samtlige departement, noe som tar tid.

Høyt utdannede
Ragnvald Berggrav, seniorrådgiver i Fornyings- og admini­strasjonsdepartementet, opplys­­er at prosjektet er i rute. Men det krever blant annet en viss utskifting og utvikling av nye dataprogram som skal kunne tilpasses bruk av personer med forskjellige funksjonshemning­­er, for eksempel synsproblemer. Før dette er på plass, kan ikke opplæringsprogrammet settes i gang. Dette traineeprogrammet er rettet mot personer med høy utdannelse, det innebærer at aktuelle kandidater må ha ut­­­- dannelse på høyskole- eller universitetsnivå. Programmet er en del av regjeringens tiltaksplan for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne inn på statlige arbeidsplasser. I 2004 ble det satt som mål at minst 5 prosent av alle nyansettelser i statlig sektor skal være av personer med et handikap.

Langt igjen
Det er langt igjen til målet er nådd. Berggrav opplyser at i løpet av de to årene som har gått er prosentandelen bare 2,4. Det innebærer at det blir nødvendig med en større satsning for å klare målsettingen. I følge Statistisk sentralbyrå har 44 prosent av funksjonshemmede i yrkesaktiv alder en jobb. Fire av ti av dem som er i arbeidslivet har kun deltidsstilling. Til sammenligning er 74 prosent av hele befolkningen ute i arbeidslivet.

Personvern og cookies