Flere funksjons­hemmede i arbeid

Tekst: Grethe Ettung (2007)
LO og NHO gir råd og veiledning til bedrifter som ønsker å ansette funksjonshemmede.  

LO og NHO har gitt ut en perm om råd og veiledning til bedrifter som ønsker å ansette eller beholde medarbeidere med redusert funksjonsevne. Permen: «Funksjonshemmet i arbeid – hvordan finne løsninger i bedrift», gir råd og veiledning til ledere og tillitsvalgte. Den er et felles prosjekt mellom LO og NHO, og er en oppfølger til «Retningslinjer for oppfølging av sykefravær – hvordan finne løsninger i bedrift» som kom i første opplag i 2001.

Lederes ansvar
Temaene i permen vektlegger råd og veiledning til bedrifter som ønsker å legge til rette for at flere funksjonshemmede kan komme i jobb, lederes ansvar for å legge til rette for funksjonshemmede medarbeidere, samt tillitsvalgte, verneombud og medarbeideres rett og ansvar for medvirkning og myndig­hetenes ansvar og virkemidler. Arbeidsgiver er den som skal ta initiativet til at bedriften blir en inkluderende arbeidsplass, og er den som er ansvarlig etter arbeidsmiljøloven og andre lover. – Med denne permen kan ledere, tillitsvalgte og verneombud gjennom samarbeid gi flere funksjonshemmede muligheter til å vise hva de kan, sier Turid Klette, rådgiver i LOs arbeidsmiljøavdeling til LO-Aktuelt.

By på seg selv
Arbeidssøkere med funksjonshemming rådes til å by på seg selv, vektlegge det han/hun kan gjøre, og melde fra om behov for tilrettelegging. I tillegg sette seg inn i hvilke muligheter som finnes i velferdssystemet og som kan gjelde i bedriften. Klette opplyser at kapittelet om virkemidlene i NAV har fått god respons fordi det ofte oppleves som komplisert og svært vanskelig å finne fram i regelverket. – Vi håper denne permen kan bidra til økt kunnskap og forenkle bedriftenes og de tillitsvalgtes arbeid når de skal tilrettelegge eller ansette en person med funksjonshemming.

Personvern og cookies