Flere farlige arbeidsplasser

(2004)

 

Den endelige årsrapporten fra Arbeidstilsynet (AT) viser at det totalt omkom 49 personer i arbeidsulykker i 2003. I alt stengte AT 955 farlige arbeidsplasser dette året, det er dobbelt så mange som foregående år.

Hele 13 av dødsulykkene skjedde innen jord- og skogbruk, det gjør denne bransjen til den mest ulykkesutsatte, både med hensyn til antall dødsfall i rene tall og i forhold til antall sysselsatte i næringen. På annen plass kommer bygg og anlegg med 11 dødsfall. Arbeidstilsynet har skjerpet beredskapen overfor bygg- og anleggsbransjen og vurderer også hva som må gjøres innen landbruket etter at ulykkestallene økte markert i 2003 etter flere år med kraftig nedgang. Situasjonen ser ikke bedre ut i år, hittil er det stengt langt flere arbeidsplasser på grunn av farlig arbeid enn på samme tid i fjor. Innen første juli i år var 17 personer omkommet i arbeidsulykker.

Personvern og cookies