Flere er jobbpendlere

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Andelen som bor i en kommune og jobber i en annen, har økt i Sverige de siste 15-20 årene. Nesten en tredjedel av alle svenske arbeidstakere pendler, viser en ny rapport fra arbeidsgiverorganisasjonen Sveriges Kom­muner og Landsting. Andelen personer som reiser over en kommunegrense for å komme til jobben, har økt hvert år siden begynnelsen på 1990-tallet. Økningen var størst mellom 1993 til 1999. Rapporten slår fast at pendling anses som et bidrag til at arbeidsmarkedet fungerer bedre ved at tilbud og etterspørsel etter spesialisert arbeidskraft kan møtes. En annen fordel er at små kommuner blir mindre sårbare i dårlige tider. Om det ikke finnes jobbmuligheter i kommunen, kan folk fortsatt bli boende og pendle til andre kommuner. (Kilde: Arbetsmiljö­upp­lysningen.se).

Personvern og cookies