Flere er i gang

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Det er flere arbeidsplasser inne bygg- og anleggsnæringen som allerede har innført en form for ID-kort. I tillegg er det mange andre næringer som også opererer med slike kort.

For å få adgang til å jobbe på et stort byggeprosjekt i Hønefoss, Sentrumskvartalet, må alle bygningsarbeiderne gjennom et sikkerhetsopplegg som inneholder personlig sikkerhetsinformasjon og instruks for jobben de skal utføre og en dokumentert Sikker Jobb-analyse. Da får vedkommende utlevert en oblat som skal klistres på hjelmen. Uten en slik oblat får en ikke jobbe på anlegget. Ved Operabygget i Bjørvika i Oslo kreves det ID-kort med fotografi. Det forutsetter at vedkommende har gått gjennom et sikkerhetskurs i regi av HMS-koordinator på anlegget. Andre land opererer med en form for miljøsertifikat eller arbeidssikkerhetskort. I Finland har finske industriforetak i samarbeid med arbeidsmarkedsorganisasjonene, forsikringsbransjen og aktuelle utdanningsinstitusjoner laget et nasjonalt opplegg for et opplæringsprogram om sikkerhet på arbeidsplassen. Ved gjennomgått og godkjent opplæring får den enkelte ansatte et såkalt arbeidssikkerhetskort med gyldighet i fem år. Det er frivilling for arbeidsplassene å innføre ordningen. Danmark operer med tre forskjellige typer arbeidsmiljøsertifikater som skal dokumentere godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005

Personvern og cookies