Flere eldre i jobb

Tekst: Turid Børtnes (2002)

I følge tall fra Rikstrygdeverket var flere i aldersgruppen 60-66 år i jobb i annet kvartal i år enn i samme tidsrom i fjor.
– Dette viser at arbeidslivet er nærmere intensjonsavtalens mål om å holde arbeidstakere lenger i jobb, sier Senter for seniorpolitikk (SSP) i en kommentar til tallene. – Denne aldersgruppen vokser i forhold til den aldersutviklingen i befolkningen, men den relative sysselsettingen vokser også. Dermed kan en langvarig trend være i ferd med å snu og flere seniorer holder fast på jobben. Det er i gruppen under 64 år at sysselsettingen øker. I gruppen 65-66 år stagnerer den eller går noe ned. Et av hovedmålene i Intensjonsalderen om et inkluderende arbeidsliv er å heve den reelle pensjonsalderen i befolkningen.
Personvern og cookies