Flere eldre i arbeid

Tekst: Turid Børtnes (2003)
Yrkesaktiviteten blant den eldre garde øker, mens tendens er at den går ned i yngre aldersgrupper. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse.

I løpet av ett år fra første kvartal 2002 til samme periode i år steg andelen yrkesaktive i aldersgruppen 55 til 66 år med 2,2 prosentpoeng. Det betyr at nesten 67 prosent av seniorene befinner seg på arbeidsmarkedet, enten i en jobb eller som arbeidssøkere. Selv i gruppen 67 til 74 år steg yrkesaktiviteten med ett prosentpoeng.
Undervisning og primærnæring
Tallene fra SSB viser at det først og fremst er primærnæringene og undervisningssektoren som har en stor andel eldre arbeidstakere med nærmere 29 prosent. Men også innen finans er det mange over 55 år, det gjelder nesten hver fjerde ansatt. Offentlig forvaltning, industri og transport følger deretter på lista. En annen side av dette bildet er arbeidsledigheten, den har steget kraftig for eldre arbeidstakere. Ved utgangen av april var ledigheten steget med 36 prosent i aldersgruppen 50 til 59 år sammenlignet med samme tidsrom året før. Senter for seniorpolitikk, som omtaler undersøkelsen, skriver at tallene omfatter alle som er aktuelle for arbeidsmarkedet, enten de har en jobb eller ikke. Resultatene tyder på at mange godt voksne arbeidstakere ønsker å være i arbeid. Dessuten er det svært mange av dem som har kompetanse som er etterspurt, selv i et arbeidsmarked som er for nedadgående.

Personvern og cookies