Flere dør på jobb enn i krig

(2004)

Det er flere som dør av arbeidsulykker og sykdommer som skyldes dårlige arbeidsforhold enn i krig. Dette fremgår av nye tall fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO.
2 millioner mennesker dør hvert år som en følge av forholdene i jobben, skriver ILO i forbindelse med en kampanje for å redusere dødstallene. Dette tilsvarer hele 6.000 dødsfall hver eneste dag og er langt flere enn antallet som dør i krig. I følge ILO skjer det ca 270 millioner arbeidsulykker hvert år. 160 millioner mennesker er rammet av arbeidsrelaterte sykdommer. Dette koster verdenssamfunnet 125 milliarder dollar årlig. Ikke overraskende er det u-landene som har de høyeste ulykkestallene. Særlig utsatt er primærnæringene som jordbruk, fiske og tømmerhogst samt gruvedrift og bygg- og anleggsvirksomhet. De fleste som utsettes for ulykker er menn. Dårlige ferdigheter i lesing og skriving og dårlig kunnskap om sikkerhetsforanstaltninger fører til høy dødelighet, for eksempel på grunn av eksponering for skadelige stoffer, slik som asbest, kjemikalier og stråling.
Personvern og cookies