Flere dør av jobben

(2002)

LO satser på forskning
Ikke mandagsskulkere
Stress gir diabetes
Krav til røykdykkere 

Det er langt flere som dør på grunn av uheldige forhold ved jobben enn de fleste er klar over. Finske forskere har laget en nasjonal beregning over arbeidsmiljøets relative andel av dødsfall basert på alle dødsfall i året 1996 samt internasjonale epidemiologiske studier. Forskerne er kommet frem til at 3,7 prosent av alle dødsfall teoretisk kan forebygges i arbeidsmiljøet. Det skjelnes mellom arbeidsbetingede dødsfall der en helt sikkert vet årsaken, slik som asbestose og steinlunge og arbeidsrelaterte, hvor arbeidet er en medvirkende årsak. I det siste tilfellet dominerer hjerte- og karsykdommer, kreft og luftveissykdommer, med lungekreft som den største enkeltkategorien. LO vil bruke 3,7 millioner kroner på forskning i 2002 og har valgt Fafo som samarbeidspartner. Oppdragene varierer fra etniske minoriteter i fagbevegelsen til e-handel og arbeidstid. Undersøkelsen om etniske minoriteter ble påbegynt i fjor. Funn underveis viser at arbeidstakere med minoritetsbakgrunn i stor grad følger samme mønster som resten av arbeidstakerne, med unntak av offentlig sektor. Det finnes færre organiserte blant midlertidig ansatte og på arbeidsplasser med mange minoriteter. Dette gjelder særlig innen renhold, transport, hotell og restaurant samt i offentlig sektor.
De som er borte fra jobben mandag eller fredag, er det ikke på grunn av skulk, men fordi de er syke. Det viser en forskningsrapport laget av det finske arbeidsmiljøinstituttet. Det viser seg at mandag er den ukedagen med færrest sykemeldinger. Såkalte forlengede weekender dekker bare 1 prosent av alle sykemeldingene. Det fraværet som ikke skyldes reell sykdom er helt marginalt, skriver det danske bladet Arbejdsmiljø. Det er først og fremst yngre personer og folk i lavere inntektsgrupper som faller for fristelsen til å forlenge weekenden.
En undersøkelse av 8.000 kvinner og menn, utført av forskere ved Karolinska sykehuset i Stockholm viser at stress kan firedoble risikoen for å utvikle type 2-diabetes. Da var spesielt disponerte personer, slik som svært overvektige og røykere luket ut av undersøkelsen. – Vi har lenge hatt mistanke om en slik sammenheng, sier professor Göran Östensson ved Karolinska sykehuset til Dagsavisen. Undersøkelsen viser at stress er en like viktig faktor som fedme, røyking og arv. Norske spesialister synes resultatene er svært interessante , men understreker at sammenhengen mellom stress og diabetes ikke er endelig bevist. Östensson peker på at diabetes først og fremst er en livsstilsykdom, der forhold som en hektisk arbeidssituasjon, mobbing på jobben, hardt presset økonomi og utilfredsstillende personlige forhold kan bidra til økt risiko.
Røykdykkerne har verdens farligste yrke. Men selv om jobben stiller ekstreme krav både psykisk og fysisk, er det lite formelle krav om blant annet opplæring til yrket. Et firma, Pyrosec i Namsos, har nå grepet fatt i problemet og utviklet et mobilt røykdykkeranlegg som skal brukes til opplæring av lokale røykdykkere og brannmenn. SINTEF og Norges Branntekniske Laboratorium har bistått ved utvikling av anlegget og testene som vil inngå i opplegget. SINTEF er nå i ferd med å dokumentere om anlegget fungerer etter intensjonene.

Personvern og cookies