Flere dødsulykker i Trøndelag

Tekst: Anne Lise Aakervik (2004)

 

Arbeidstilsynet i Trøndelag fikk melding om 10 dødsulykker i forbindelse med arbeid i 2003. En bekymringsfull økning, sier leder Torgeir Alvsåker.

-I forhold til de siste sju årene er dette en kraftig økning, sier Alvsåker. Generelt mener han at de stadig strammere rammebetingelsene innen landbruket og byggeindustrien skaper farlige situasjoner som fører til dødsulykker. Tre av ulykkene skjedde i landbruket. En bonde døde etter et fall på 4,2 meter. Det skjedde da han skulle lempe silo ned fra andre etasje på låven. En døde av oksygenmangel under arbeid i silo, mens den tredje ble fanget og klemt i en skurtresker. -Til sammenligning hadde vi i løpet av siste halvdel på 90-tallet tre år uten dødsulykker i landbruket. Noe som er svært gledelig, for landbruket er tradisjonelt ei næring som er utsatt. Gjennomsnittlig skjer det mellom 2-4 dødsulykker i året, sier Alvsåker. Det er et ensomt yrke hvor bonden jobber alene, og mangler kolleger som kan tre støttende til. Kravene om effektivitet blir også sterkere i landbruket og ting skal skje raskere. Det går utover sikkerheten. Dette mener Alvsåker kan være noe av årsaken til økningen i antall dødsfall.

Bra for byggebransjen
Byggebransjen kom bra ut av det i fjor, normalt er dette en bransje som har høyest risiko for dødsulykker. Rapportene i fjor viser ett dødsfall. Årsaken er trolig fall under utskiftning av trapp. Fjorårets rapport inneholder også flere ulykker som involverer lastebilsjåfører. -Dette er ulykker som ble registrert som trafikkulykker tidligere, men ofte er det bakenforliggende årsaker som går på arbeidsforhold som forårsaker ulykkene. Det er hvile- og kjøretidsbestemmelsene som regulerer hvor lenge en sjåfør kan kjøre før han skal hvile. Sjåføren og arbeidsgiveren skal sørge for at kjøretidsbestemmelsene blir overholdt. Statens vegvesen fører tilsyn med at disse blir overholdt, ikke arbeidstilsynet, dermed skal ikke etaten befatte seg særlig med dette. – Vi kommer til å sette fokus spesielt på landbruket i tiden fremover, noe vi gjør med jevne mellomrom og vi håper jo at våre besøk nytter, slik at informasjonen sitter igjen og dermed øker bevisstheten rundt situasjoner som kan forårsake ulykker, avslutter Torgeir Alvsåker. Hittil i år har 48 personer dødd i arbeidsulykker – ni flere enn i 2002. De fleste dødsfallene har skjedd i landbruket, transportnæringa og bygge- og anleggsbransjen.
Lastebilsjåfør omkom da bilen kjørte ut for bratt skråning. Lærer forulykket i båtulykke under ekskursjon med elever. Lastebileier døde da han fikk steinblokk over seg ved sprengningsarbeid i tunnel. Lastebilsjåfør omkom da bilen kjørte ut av vegen i kurve. Mann omkom da han i forbindelse med et arbeidsoppdrag kjørte inn i bergvegg. Bonde døde av oksygenmangel ved arbeid i en silo. Bonde døde da han ble fanget og klemt i en skurtresker. Bonde døde etter fall fra låve. Industriarbeider forulykket da han ble klemt mellom mateluke og transportbånd. Bygningsarbeider falt trolig under utskiftning av trapp.

Personvern og cookies