Flere bøker i høst

(2006)
Forhandlinger Forfatter: Jørn K. Rognes
Boka er relevant for alle typer konflikt- og forhandlingssituasjoner ­mellom enkeltpersoner og innen organisasjoner. Universitetsforlaget

Mangfoldet i styrerommet – Styrearbeid og kvinner
Forfattere: Kirsti Kierulf, Kate Rodin, Lillian Andreassen og Elbjørg Gui Standal Boka er en veileder til hvordan man kan oppnå reelt mangfold i styrerommet og få konkurransekraft ut av dette. Fagbokforlaget

Bærekraftig arbeidsplass – En håndbok Forfattere: Gro Granden, Halvor Wøyen, Marianne Svensli.
Forfatterne, som alle arbeider som rådgivere i LO, viser hvordan den enkelte klubb og fagforening skal legge premisser og delta i utviklingen av en bærekraftig arbeidsplass. Gyldendal Akademisk

Inkludering i arbeidslivet – En håndbok om tilrettelegging på arbeidsplassen Forfatter: Janicke Kilian
Boka gir virkemidler for å legge arbeidsplassen til rette for arbeidstakerne. Den gir praktisk og konkret kunnskap om forhold som kan bedre situasjonen for ansatte som sliter i jobben og hvordan en kan hindre tidlig avgang fra arbeidslivet. Den gir også innspill til virksomheter som tenker på å ansette, eller å opprette tiltaksplasser for, personer som av ulike grunner har vanskelig for å få innpass på arbeidsmarkedet. Kommer i desember 2006. Forlaget Aldring og helse.

Hovedavtalen LO/NHO 2006-2009 – Kommentarer og veiledning Forfatter: Per Helge Mork
En grundig kommentarutgave. Boka inneholder utførlige kommentarer med rettskraftige domsslutninger og historisk bakgrunnsstoff. I tilegg er det laget en veiledning om sentrale temaer som kollektiv arbeidsrett, rettskilder, tariffavtale, forholdet mellom arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen, styringsretten, sanksjonsmuligheter, fredsplikt/streikerett og organisasjonsfrihet. Kommer i november. Gyldendal Akademisk

Personvern og cookies