Fjernarbeid-eksplosjon i England

Tekst: Morten Dahl (2001)

Anslagsvis 1,2 millioner arbeidstakere jobber regelmessig hjemmefra minst en dag i uka i Storbritannia. Det er en økning på hele 19 prosent fra året før. Sju av ti fjernarbeidere er menn.

Det går fram av fjorårets store britiske arbeidskraftsundersøkelse i regi av det britiske statistiske sentralbyrået.

– Økningen på 19 prosent så stor at det nå er på tide å tenke nytt, sier Ursula Huws ved det britiske arbeidsforskningsinstituttet.

 

Tenke nytt

– Når en av 17 britiske arbeidstakere benytter den nye teknologimuligheten til å jobbe hjemmefra, har fjernarbeidet nådd en kritisk mengde. Tiden er inne for å vurdere hjemmearbeidspolitikk, transportpolitikk, arbeidslivspolitikk og forholdet mellom jobb og familie. Hvis økningen fortsetter er det en fare for at enkelte samfunnsdeler blir utelatt, mener Huws.

Tallene fra i fjor vår er de sist oppdaterte i Storbritannia, og viser altså at det er 1,2 millioner fjernarbeidere som jobber fast hjemmefra minst en dag i uka. Det utgjør nær 6 prosent av arbeidsstyrken. Erfaringsmessig vet vi at det er langt flere som har en mer ”fri” ordning med fjernarbeid. Hvis begrepet utvides til å omfatte også disse, så er det ifølge det britiske statistiske sentralbyrået over 1,8 millioner briter som fjernarbeider. Det utgjør drøyt 7 prosent av Englands arbeidsstyrke.

 

Mannsbastion

Selv om det har blitt stadig flere kvinnelige fjernarbeidere – 17 prosent flere i år 2000 enn i 1999 – er det fortsatt menn som er drivkraften bak denne arbeidsformen. Tallene viser at 69 prosent – eller sju av 10 fjernarbeidere – er menn. Dette til tross for at menn bare utgjør litt mer enn halvparten av den totale arbeidsstyrken. Over en firedel av alle fjernarbeiderne (27%) jobber i forretnings- og finansnæringen, mens 25 prosent jobber i det offentlige og frivillige arbeidsliv.

Videre ser vi at de fleste britiske fjernarbeiderne har overordnede jobber. Sammenliknet med resten av arbeidsstyrken er de universitetsutdannede, er gifte og i 30- og 40-årene. Disse opplysningene stemmer godt overens med hvordan den typiske norske fjernarbeideren er.

 

Jobber mer

Dessuten øker fjernarbeid mer blant ansatte enn blant selvstendig næringsdrivende.

Folk som jobber hjemmefra, arbeider dessuten en dag lenger i uka enn alle andre og er takknemlige for sine privilegier. Nesten halvparten av fjernarbeiderne jobber mer enn 45 timer i uka.

Ifølge Ursula Huws arbeider om lag hver tiende arbeidstaker i EU med bærbar datamaskin. Hun mener at en endring i arbeidsmåten, kombinert med lavere priser på bærbart datautstyr må til før vi vil se en større økning i antall hjemmearbeidende i Europa.

Personvern og cookies