Fjern mobbekulturen

Tekst: Paul Norberg (2006)

Mobbing er bare mulig i miljøer der krenkende og sårende handlinger ikke automatisk blir stoppet av andre som er til stede. Det er risiko for mobbing når det er blitt en aksept for å behandle kolleger med et snev av forakt og likegyldighet.

Et anonymt brev med sjikanerende innhold dumpet ned i postkassen til en av de ansatte ved Peterson Linerboard A/S i Moss. Hun tok umiddelbart kontakt med bedriftsledelsen og bedriftssykepleier. Bedriften meldte saken til politiet, men den ble henlagt. Brevet ble opptakten til bedriftens prosjekt «Mobbing på arbeidsplassen – hvordan kan det oppdages og forebygges?» Peterson Linerboard har en null-toleranse for mobbing, og fagforeningsleder Willy Josefsen forteller at de har jobbet aktivt med å forebygge mobbing i årevis. Arbeidet har gitt gode resultater. Likevel kan det forekomme situasjoner av den type som er nevnt med det ­sjikanerende brevet. I dette nummeret av Arbeidsmiljø har vi en tankevekkende reportasje fra mossebedriften, en reportasje som også er nyttig for andre som opplever mobbing på arbeidsplassen. Arbeidstilsynets nasjonale prosjekt «Jobbing uten mobbing», har funnet fram til fem svært ulike norske virksomheter for å prøve ut nye verktøy og virkemidler i arbeidet mot mobbing i arbeidslivet. Virksomhetene er: – Asko, Drammen (Dagligvarer en gros, servicehandel) – Arcus, Oslo (Produsent og leverandør av vin og brennevin) – Kirkelig fellesråd i Tromsø og Nord-Hålogaland bispedømme – Rygge kommune – Statens vegvesen Arbeidstilsynet har jobbet med dette prosjektet i to år, og nå er det viktig at verktøyene for å bekjempe mobbing på arbeidsplassene kommer ut i virksomhetene. Mellom 50.000 og 100.000 norske arbeidstakere opplever hvert år å bli mobbet på sin arbeidsplass. Det nøyaktige antallet er vanskelig å fastsette fordi det er store gråsoner. Men uansett: Et stort antall arbeidstakere blir gjentatte ganger og over tid utsatt for negative handlinger som trakassering, plaging, utfrysning, sårende fleiping, fratakelse av arbeidsoppgaver eller liknende. Konsekvensene for den enkelte kan bli store; ikke sjelden kan det ende med psykososiale problemer, lange sykmeldinger og eventuelt uføretrygding. Mobbing er bare mulig i miljøer der krenkende og sårende handlinger ikke automatisk blir stoppet av andre som er til stede. Det er risiko for mobbing når det er blitt en aksept for å behandle kolleger med et snev av forakt og likegyldighet. Det er slik ukultur som må be­­kjempes for å komme mobbingen til livs. Det innebærer hard jobbing med mellommenneskelige forhold fra ledelse, vernepersonell og tillitsvalgte, og dette arbeidet må ikke begrenses til de tilfellene hvor mobbing blir oppdaget. Det er et arbeid som må pågå daglig, slik at ingen blir mobbeoffer. Erfaringene fra Peterson Linerboard er nyttige, og det skal nå bli spennende å følge virksomhetene som er blitt pilotprosjekter i Arbeidstilsynets kampanje.

Personvern og cookies