Fire forlis på en uke

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Forskere fra SINTEF Fiskeri og havbruk, som er i gang med et forskningsprosjekt om helse, miljø og sikkerhet i sjarkflåten, fikk virkelig erfare hva dette handler om da tre båter forliste og gikk ned, en fisker ble dratt på havet og en femte båt grunnstøtte i løpet av en uke i mars under årets Lofot-fiske.
– Det var nok først og fremst flaks som gjorde at ingen omkom disse dagene, det kunne godt ha endt slik, sier seniorforsker og prosjektleder Halvard Aasjord ved SINTEF, som har fulgt fiskeriyrket gjen­nom en årrekke. Han var på Røst i Lofoten sammen med forsker Turid Myhre og en annen kollega i forbindelse med forsk­ningsprosjektet da ulykkene skjedde. Som ved et under ble alle berget, selv om det sto om sekunder for et par av fiskerne. En som fisket alene i sjarken «Holmen», ble reddet da han lå i vannet ved at mannskapet på en annen båt resolutt kjørte over skroget på den forliste båten og røsket fiskeren om bord.

Sto om sekunder
Dette forliset skjedde da fiskeren var i ferd med å dra garn og bruket antagelig satte seg fast i bunnen. Vind og bølger kom fra motsatt kant og med mye fisk på dekk, la båten seg over og gikk rundt. Tre dager tidligere ble en annen fisker dratt på sjøen fordi foten hans satte seg fast i nota da den ble satt ut. Han klarte å befri seg fra nota, og også å holde seg svømmende mens mannskapet fikk stoppet båten og manøvrert den tilbake. Fiskeren ble heist opp av sjøen med brukket bein. Det var også svært kritisk da en større fiskebåt grunnstøtte med tre mann om bord et par dager før. De tre klarte seg fordi båten, som sto fast i brottene, gled av skjæret slik at de kunne gå i redningsflåten. Men etter at mannskapet var berget, sank båten. Enda en båt forliste og en annen grunn­støtte i samme tidsrom.

Tatt ut av læreboka
Halvard Aasjord har registrert 80 dødsfall i forbindelse med fiske eller om bord på norske fiskebåter i løpet av en periode på åtte år. Han konstaterer at sjarkfiske er et risikopreget yrke med mange omkomne. De vanligste dødsårsakene er forlis og kantring, fall over bord og drukning i havn. Årsakene til ulykkene og forlisene i nærheten av Røst er som tatt ut av læreboka i HMS for fiskeflåten. Aasjord viser til forliset med sjarken «Holmen», det gikk så fort at han som var om bord ikke rakk å utløse nødpeilesenderen, få på seg overlevingsdrakta eller få ut redningsflåten. Årsaken til dette forliset var at stabiliteten ble for dårlig og da bruket satte seg fast i bunnen gikk båten rundt. Tilfellet med mannen som ble dratt over bord av fiskenota, viser hvilken risiko de som fisker alene utsetter seg for. Hvis fiskeren hadde vært utstyrt med sikkerhetsline, hadde heller ikke situasjonen blitt så kritisk.

Risikoyrke
– Det var omtrent 500 båter i området rundt Røst under årets lofotfiske, opplyser forsker Turid Myhre. – Dette er farlig virksomhet, men marginene har vært på fiskernes side i disse tilfellene. Godt vær bidro også til at det gikk bra. Halvard Aasjord og hans kolleger er nå i ferd med å registrere flest mulig av de forhold som er viktige for å unngå alvorlige ulykker og helseskader. Det omfatter risikable arbeidsoperasjoner om bord, arbeidsbelastende forhold, faremomenter som har med konstruksjon av båt og utstyr å gjøre og andre risikoforhold, slik som ulykker ved om bord- og ilandstigning fra båtene. I forbindelse med SINTEF-prosjektet snakket forskerne med fiskere, eiere, organisasjoner og andre fagfolk og de var ute med forskjellige fiskebåter på lofothavet i vår. Forskerne tar også hensyn til den grundige sikkerhetskartleggingen som Sjøfartsdirektoratet har foretatt i sitt arbeid.

Personvern og cookies