Finanskrise; sats på arbeidsmiljøet

(2008)
Fra et HMS-utgangspunkt er det på sin plass å understreke at finanskrisen ikke må føre til at arbeidsmiljøet blir en salderingspost i bedriftsregnskapene. Det vil være en særdeles kortsiktig bedriftspolitikk å nedprioritere sikkerhet og HMS-opplæring, mener redaktør Paul Norberg.
Selv om statlige myndigheter i både USA og Europa har bevilget milliardbeløp til finansnæringen, er det sannsynlig at en økonomisk nedgangstid vil følges av innstramninger. Det kan i sin tur gi økt arbeidsløshet også i Norge. I oktober 2008 var det 42.300 helt arbeidsløse. For 2009 venter NAV en oppgang til 58.000, mens det er beregnet at tendensen fortsetter, og NAV har oppjustert tallene sine til 75.000 ved utgangen av 2010. Dette er fortsatt en liten arbeidsløshet i internasjonal målestokk, men det er naturligvis ingen trøst for dem som blir rammet.

Eksperter uten tillit
En lærdom vi kan trekke av de siste måneders økonomiske turbulens er at ekspertene overhodet ikke er til å stole på når de vurderer den økonomiske fremtiden, og vi vet derfor heller ikke om NAVs anslag for den kommende arbeidsløshet vil slå til. Hittil har det meste av norsk næringsliv greid seg bra, selv om boligmarkedet har stagnert og selv om særlig bygg- og anleggsbransjen ser ut til å gå på en smell.
Direktør Svein Gjedrem i Norges Bank understreker at norske banker er solide. De har små løpende tap på engasjementer, og de tjener godt. Han understreker at dette først og fremst er en internasjonal krise, som i global målestokk er den verste finanskrisen siden mellomkrigsårene.
Den største underliggende trussel er om pessimismen brer seg, og forbruk og investeringer stopper opp. Det mest slagkraftige tiltaket mot dette er den rentesenking Norges Bank har påbegynt, og som de enkelte banker er nødt til å videreføre til sine kunder. Vi regner også med at regjeringen vil sørge for at viktige oppgaver innen vedlikehold av offentlige bygg og økt satsing på samferdselsutbygging blir prioritert, slik at tendensen til økende arbeidsløshet blir minimalisert.

Ikke senk ambisjonene
Fra et HMS-utgangspunkt er det på sin plass å understreke at finanskrisen ikke må føre til at arbeidsmiljøet blir en salderingspost i bedriftsregnskapene. Det vil være en særdeles kortsiktig bedriftspolitikk å nedprioritere sikkerhet og HMS-opplæring. Næringslivets ledere bør fortsette å prioritere arbeidet for et inkluderende arbeidsliv, og benytte en eventuell roligere arbeidssituasjon til å skaffe seg ny lærdom for å forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer. Det er ingen grunn til å senke ambisjonsnivået. Vi ser tendenser til at velkjente norske selskaper har et annet ambisjonsnivå når de opererer i land i den tredje verden. I flere reportasjer skriver Aftenposten at arbeidsulykker har kostet 30 arbeidere livet i Norfunds prosjekter i utlandet de siste ti årene. Lederen for LOs internasjonale avdeling, Karin Beate Theodorsen, understreker at sikkerhet, opplæring, vernearbeid og verneutstyr er en selvfølge i arbeidslivet; også utenlands. Det er viktig å påpeke at HMS-arbeid og menneskerettigheter er like viktig i fattige land som i velstående skandinaviske nasjoner. Og skulle nedgangstidene bli såpass alvorlige som de verste pessimistene tror, er det på sin plass å huske på at vi uansett skal ha et anstendig arbeidsliv.

Personvern og cookies