Fikser seks timer daglig

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Nardo Bil AS i Trondheim er først ute med seks-timersdag i Norge. Mekanikerne er fornøyde med kortere dager og ledelsen håper på effektiviseringsgevinst.
I midten av februar innførte Nardo Bil AS seks-timersdag, som første private bedrift i Norge. 12 mekanikere og seks lakkerere og karosseriarbeidere får nå full lønn etter 30 timers arbeidsuke. – Vi innså at lokalene våre var for små etter at vi fikk inn tre nye bilmerker. Enten måtte vi bygge ut, noe som hadde kostet mye og tatt lang tid, eller så måtte vi forlenge arbeidstiden for å ta unna alt ekstraarbeidet, forteller verksmester på bilforretningens verksted, Per Andreas Jevne. Å innføre 7,5 timers skift var ikke aktuelt, siden de ansatte da ville komme for sent hjem på kveldene. Derfor valgte de å gå for to skift på seks timer. Første skift begynner klokken seks om morgenen og går hjem klokken halv ett, neste skift går fra 12.15 til 18.30. Skiftene bytter hver uke, en uke tidlig, neste uke sent. Kvarteret de får i minus på senskiftene tar de igjen med lørdagsjobbing fra 10-15 hver sjette lørdag. De måtte gjøre fem nyansettelser.

Økt effektivitet
Seks-timersdagen er en prøveordning. – Skal vi klare å gjennomføre dette, må vi tjene mer penger. På sikt forventer vi større effektivitet, sier Jevne. Men litt tid til tilpasning har de gitt verkstedet. De tror ikke de gamle vanene forandres over natten. Senere i høst blir det evaluering. Jevne forventer at den prosentmessige inntjeningen, avansen, er blitt mindre, men at den økte omsetningen fører til at overskuddet totalt sett blir større. Seks-timersdagen gjelder kun 18 av de totalt 41 ansatte på Nardo Bil. – Det lar seg ikke gjennomføre på alle avdelinger. På sentralbordet og i salgsavdelingen er det ikke noe å hente på effektiviteten, sier Jevne. – Vi fleiper litt med det. Når klokken er 12 og det er fint vær kan noen gå hjem, mens vi blir sittende å slite. Men de på verkstedet virker veldig godt fornøyde, sier Karl-Erik Leistad. Han er også verksmester, men sitter mest i kundemottaket. På utsiden av verkstedet ligger samtidig mekaniker Terje Nygaard under en bil som har fått motorstopp. Med store anstrengelser og noen få centimeters klaring mellom kropp og bil leter han seg frem til løsningen på problemet. – De nye skiftene er veldig kurante. I starten var det hardt å stå opp så tidlig om morgenen, men det har vist seg at den vakten er den beste. Da kan vi gå hjem klokken halv ett, sier mekanikeren. Han bruker mye av den nye fritiden på å trene vekter. Nygaard er en av de nyansatte, men han har jobbet på verksted i 20 år. – Jeg kjenner er god del folk i bransjen. De er nysgjerrige på ordningen vår. Men de venter og ser hvordan det går her, så vi er nok prøvekaniner i denne sammenhengen.

– Blir mer attraktive
Ideen til seks-timersdagen fikk Nardo Bil fra Toyota Center i Mölndal utenfor Göteborg. Daglig leder leste om deres ordning i et bilblad, noe som førte til bedriftsbesøk i nabolandet i vinter. Både på Nardo Bil og på Toyota Center er det først og fremst økonomiske hensyn som har ledet til seks-timersskiftene. Men verksmester Jevne stikker ikke under en stol at det er andre fordeler også. – Sosialt sett blir det jo bedre for våre ansatte. Vi blir også mer attraktive som arbeidsgivere og jeg tror vi kommer til å beholde de dyktige mekanikerne lenger. Jevne tror også det blir lettere å komme seg på jobb, slik at sykefraværet synker. Noe mer banalt er pengene morgenskiftet sparer siden de passerer bomringen før klokken seks. En kunde som er inne for å reparere sin Volvo XC 90 er litt mer skeptisk. – Gerd-Liv Valla vil ha seks-timersdag. Hvorfor ikke heller si fire timer eller annenhver dag? Nei, 7,5 timer er ikke en gang lang nok arbeidsdag, synes jeg. Mannen er bedriftseier og tror ikke det lar seg gjøre å innføre seks-timersdag i alle bransjer. Det er i og for seg verksmester Jevne enig i. – Du må ha nok tilgang til arbeidsoppdrag for å kunne øke bemanningen, slik vi har gjort. I tillegg må du øke inntektene tilsvarende, ellers går det ikke rundt økonomisk. Arbeidsmiljø nr. 5-2005

Personvern og cookies