Fete mennesker diskrimineres i arbeidslivet

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Fedme har betydning ved ansettelser og oppsigelser, viser en svensk undersøkelse.

En studie av Lena M Hansson, Karolinska Institutet i Sverige, viser at det først og fremst er kvinner med en BMI*) over 35 som opplever at de utsettes for diskriminering i arbeidslivet, melder tidsskriftet Du och jobbet.

Får ikke opprykk

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 5.000 personer, 56 prosent besvarte spørsmålene.
Hver femte (20 prosent) forteller at de har blitt oppsagt/avskjediget eller ikke blitt ansatt på grunn av fedme. Det betyr at mer enn dobbelt så mange kvinner med overvekt opplever dette sammenlignet med kvinner med normal vekt. Overvektige kvinner erfarer også at de ikke får de opprykkene i jobbøyemed som de burde hatt. Men skillet mellom overvektige kvinner og kvinner med normal vekt er ikke like tydelig her som ved ansettelse og oppsigelse.

Stereotyper

Om dette dreier seg om faktisk diskriminering, er Hansson noe usikker på.
– Det kan handle om ubevisste attityder. Arbeidsgiveren frykter kanskje økte kostnader fordi overvektige gjerne er oftere syke. De betraktes som late samt at de mangler viljestyrke. Dette er negative stereotyper som gjør at arbeidsgiver velger å se bort ifra den som er fet, selv om det ikke foreligger noen grunn til å tro at nettopp denne personen skulle få helseproblemer, sier Hansson.
Hun konstaterer at følelsen av opplevd diskriminering har betydning for helsen, uansett om den er berettiget eller ikke.

Voksende helseproblem

Overvekt og fedme er et av de hurtigst voksende helseproblemene i Sverige og i den øvrige verden i dag. Nærmere 2,5 millioner mennesker i Sverige regnes for å være overvektig og antallet personer som lider av fedme er nesten fordoblet i underkant av 20 år.
*)Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som indikerer om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt.

Personvern og cookies