– Fest setebeltet

Tekst:  Turid Børtnes (2003)

 

Etter en overgangsperiode på tre år er det nå krav om at det skal være setebelter i alle traktorer og andre maskiner som brukes i landbruk og annen næring. Dette pålegget vil spare ett til to menneskeliv i året bare i landbruket, mener Arbeidstilsynet som har utformet forskriften.

Det kom en del reaksjoner fra landbrukshold da bestemmelsen kom for tre år siden, men nå har det vært få reaksjoner, sier førstekonsulent Rolf Anda i Norges Bondelag.

Få reaksjoner
– Vi regner med at bestemmelsen vil bli brukt med vett og forstand. Det er ikke krav om at setebeltet skal brukes til en hver tid slik som i personbiler, bare når det er reell fare for velt. Men uansett vil vi følge opp saken vis-à-vis våre medlemmer, for eksempel hva som vil skje i forsikringssammenheng hvis det skjer en ulykke og setebeltet ikke er benyttet. Salgsleder Lars Gjerberg ved maskinforretningen Ole Chr. Bye A/S i Rakkestad forhandler svært mye maskiner og utstyr til landbruket og er benyttet av Bondelaget som konsulent i slike saker. Han har heller ikke mottatt mange klager eller reaksjoner på pålegget. – Vi synes det er viktig å ha en dialog med brukerne på slike områder, pålegget er jo innført for å unngå alvorlige ulykker og dødsfall som det har vært noen av i næringen. Gjerberg har inntrykk av at det er atskillig større fokus på sikkerhet og riktige sittestillinger i traktorer og maskiner i landbruket nå enn bare for få år siden. Mange som skal ha installert setebelte ber også om å få byttet førerstolen på traktoren for å få en bedre sittestilling.

Ekstra sikkerhet
– Det er ikke påbudt å bruke setebeltet når det ikke er veltefare, men mange har erfart at det gir en ekstra trygghet, forteller Gjerberg. Ved snøbrøyting, for eksempel, har flere unngått nærkontakt med frontruta i traktoren når traktoren har kjørt på stein i snøen. Bestemmelsen om setebelter i mobile maskiner er felles for alle EU/EØS-land. I andre land retter den seg mot arbeidsgiver, men i Norge er den også gjort gjeldende for enmannsbedrifter og familiebruk. Beltet skal brukes når det er fare for velt. Det betyr at det ikke er nødvendig å sitte fastspent ved kjøring på flatt jorde og tilsvarende, og heller ikke ved kjøring på vei. Men det vil Arbeidstilsynet absolutt tilråde, statistikken viser at svært mange velteulykker skjer ved utforkjøring på vei. I løpet av 1990-tallet er det omkommet 16 personer i landbruket fordi de er blitt kastet ut av førerhuset eller veltebøylen ved traktorvelt. Dette er liv som ville vært spart ved bruk av setebelte, mener Arbeidstilsynet.

Personvern og cookies