Fertilitetsforskning på villspor

Tekst: Paul Norberg (2002)

 

– Det er all grunn til å ta rapporten om sammenhengen mellom sterilitet og plantevernmidler med mange klyper salt, sier overlege Petter Kristensen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Det var Dagbladet som laget et oppslag i slutten av juli med tittelen «Løsemidler gjør deg steril». Artikkelen viste til en rapport fra Argentina hvor 225 menn i en landbruksregion deltok. De som var i kontakt med gift mot skadedyr, ugressmidler og soppdrepende stoffer hadde dårligere spermkvalitet enn de øvrige i utvalget. – Kontakt med plantevernmidler og løsemidler viste en betydelig sammenheng med dårlig sædkvalitet; så dårlig at de ligger langt under grensen for å være fruktbar, var konklusjonen til den franske legen Luc Multigner, som var en av forskerne bak rapporten.

Tvilsom metodikk
– Jeg betviler ikke at det fransk/argentinske forskerteamet har gjort grundige undersøkelser før de presenterte materialet sitt, men det er likevel lett å komme på villspor ved denne type undersøkelser, sier Petter Kristensen. Hvordan? – Det er metodiske problemer, spesielt når det gjelder utvelgelsen av de menn som er undersøkt. Spørsmålene om fertilitet er stilt til til dem som har oppsøkt klinikken. Her kan vi regne med at flere har kommet til klinikken nettopp fordi de har fertilitetsproblemer. Siden utvalget omfatter menn som bor i en landbruklsregion er det også naturlig at mange av dem jobber med ulike former for plantevernmidler. Vi vet for lite om kontrollgrupper og øvrig metodikk til å kunne ta konklusjonene helt på alvor, og jeg merker meg at det også i Dagbladet-artikkelen kommer fram en tvil i dette sitatet: «Selv om forskerne ikke kan utelukke at andre forhold kan ha vært medvirkende til den dårlige spermkvaliteten, mener de at løsemidler og plantevernmidler er en medvirkende årsak».

Ganske åpenbart
– Det er jo ganske åpenbart at sterilitet hos menn påvirkes av en del plantevernmidler. Noen ganger inntreffer periodisk sterilitet, mens det i mer alvorlige tilfeller kan inntreffe full sterilitet. Flere plantevernmidler er blitt forbudt i både Norge og mange andre land. Men det finnes fortsatt løsemidler i Norge som kan forringe sædcellekvaliteten. For eksempel blir stoffer som går under fellesbegrepet cellosolver, brukt i malinger, rengjøringsprodukter og innen grafisk produksjon. Hexan kan også skade sædcelleproduksjonen, og blir blant annet brukt i limprodukter. Selv om en del løsemidler er faset ut, brukes mange av de samme løsemidler i dag som for 15-20 år siden. Forskjellen er at de brukes i langt mindre utstrekning enn tidligere. De nye administrative normene fra Arbeidstilsynet er langt strengere enn før, og industrien har da også klart å frembringe nye erstatningsstoffer som ikke har de samme skadevirkningene som de gamle løsemidlene. sier Petter Kristensen.

Bra i Finland
– Det blir ofte hevdet som et faktum at menn i både Norge og andre land får en stadig dårligere sædkvalitet. Finnes det forskningsresultater som underbygger slike påstander? – En omfattende dansk undersøkelse fra 1992 viste en generell tendens til at en fallende spermkvalitet. Men de geografiske forskjellene er store. Mens infertilitet er et økende problem i Argentina, viser det seg at finnene har meget god sædkvalitet. I Norge er tilstanden bedre enn for 20-30 år siden. Den danske undersøkelsen gikk ikke i dybden på årsakene til tilstanden i de ulike land, men påviste i stedet den faktiske situasjonen over en lengre tidsepoke. De til dels store forskjellene mellom landene gir grunnlag for å forske videre innen de enkelte land, slik at det skal være mulig å finne fram til årsakssammenhengene. Forskjellene gir grunnlag for stor bekymring, sier overlege Petter Kristensen.

Personvern og cookies