Ferieformen er yrkesavhengig

Tekst: Morten Dahl (2000)

Det viser en ny svensk LO-undersøkelse. Organiserte i LO har dårligst tilgang til feriehus eller mulighet til å dra på ferie.

På den andre siden har det på slutten av 90-tallet vært en positiv tendens til at stadig flere organiserte har kunnet dra på ferie eller har tilgang til eget feriehus. I fjor var det 23 prosent av de svenske LO-medlemmene som ikke hadde gjort dette, og det er betydelig nedgang fra 1997. Da var det hele 31 prosent av medlemmene som ikke kunne dra på ferie eller hadde tilgang til eget feriested. 1997 karakteriseres imidlertid som et spesielt år da Sverige slet økonomisk, og mange husholdninger rett og slett ikke hadde råd til å ta seg ferie. Men siden 1997 har det vært en positiv, økonomisk utvikling.

 

Yrkesavhengig

LO-undersøkelsen har også sett nærmere på hvilke yrker som har størst mulighet til å ta ferie. I familiekategorien gifte eller samboere med to barn, så er det hele 20 prosent av LO-medlemmene som ikke har kunnet ta ferie eller har tilgang til eget feriehus. De tilsvarende tallene for de to andre store arbeidstakerorganisasjonene i Sverige – TCO (tjenestemennene) og SACO (akademikerne) er bare 7 og 5 prosent. LO konkluderer derfor med at mulighetene til å ta en variert ferie for voksne og deres barn avhenger i stor grad av hvilken yrkes- og samfunnsgruppe man tilhører.

Dårligst stilt er aleneforeldre. LO anser ikke dette som overraskende da det er denne gruppen som har lavest økonomisk handlefrihet.

 

Usikre ansettelser

Inntektsnivået alene ikke kan forklare feriemønsteret til de fagorganiserte. I så tilfelle ville ikke nær en fjerdedel av LO-organiserte svensker hatt problemer med å kunne avvikle normal ferie. En årsak kan være at antall usikre ansettelser har økt, på tross av at arbeidsmarkedet er blitt bedre. Dette vil i følge LO påvirke folks mulighet til å planlegge tilværelsen og fatte beslutninger som innebærer større utgifter.

Personvern og cookies