Ferie – hvilke rettigheter har du?

Ferie og ferielengde

Husk at det er arbeidsgiver som bestemmer når du skal ha ferie. I følge ferieloven har du krav på ferie 25 virkedager hvert år, og det er 6 virkedager i hver uke. Det betyr at du etter ferieloven har krav på 4 uker og 1 dag ferie (4 uker + «Grodagen») Nå er det slik at de fleste i Norge har 5 uker ferie og de siste 4 dagene er forhandlet frem gjennom tariffavtaler og innbefattes ikke av ferieloven.

 

Tid for ferie

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte, men blir dere ikke enige er det arbeidsgiver som bestemmer når din ferieavvikling skal finne sted. Du har krav på å bli underrettet om når du har ferie i god tid, og minst 2 måneder før ferien din starter. Du har krav på 3 ukers sammenhengende ferie, og disse uken skal avvikles mellom 1. juni og 30 september. Har du mer ferie til gode etter avviklet ferie i sommermånedene har du krav på å få minst 1 uke + 1 dag sammenhengende. Da er ikke de 4 dagene fremforhandlet gjennom tariffavtale tatt med.

 

Sykdom i ferien

Blir du syk før ferien din starter kan du kreve å få utsatt ferien din. Da må du levere legeerklæring til din arbeidsgiver, og denne må leveres senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet, men husk at dette er noe du selv må kreve.
Blir du syk under ferien din og du er helt arbeidsufør kan du krever å få utsatt disse feriedagene og kreve å få ny ferie senere i året. Dette må du dokumentere med legeerklæring og levere til arbeidsgiver så fort du er tilbake fra ferien. Loven sier at du må gi beskjed til din arbeidsgiver «uten ugrunnet opphold» det betyr at det er viktig at du så fort som mulig varsler din arbeidsgiver om det inntrufne, om det så er på tekstmelding. Dersom du ikke får tatt ut ferien du har til gode, på grunn av sykdom, i løpet av året, har du rett til å få overført inntil 12 feriedager til neste år, dvs 2 uker.

Skal du ha rette til sykepenger under sykdom er det et krav om at du oppholder deg i Norge. EØS regler gir deg imidlertid rett til sykepenger dersom du er på ferie i et EØS-land (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike). Husk at det da er krav om at du går til lege og får legeerklæring i det EØS-landet du befinner deg i.

Skulle du blir syk når du er i et land utenfor EØS (for eksempel USA, Thailand osv) har du ikke rett til sykepenger. Du vil da først ha rett til sykepenger fra det tidspunkt du er tilbake i Norge og har fått en sykemelding fra norsk lege.

 

 

 

 

Hilde Hus Svanevik
Juridisk rådgiver i Arbeidsmiljøsenteret
hilde@arbeidsmiljo.no

 

Personvern og cookies