Fem egenskaper for et godt verneombud

Verneombudet befinner seg et sted midt mellom tillitsvalgt og leder. Du må løfte fram problemer, bidra til å finne løsninger og spille på lag med både ledelse og ansatte. Gode verneombud har fem viktige egenskaper.

Verneombudsrollen er en krevende og viktig jobb. Man er valgt av sine kolleger og skal dermed representere alle som jobber i bedriften, men samtidig skal verneombudet kunne treffe beslutninger som ikke alle ansatte er like fornøyd med. Det kan være å påby bruk av verneutstyr, påse at det finnes rutiner for sikkert arbeid eller å «mase» om at rømningsveiene må være ryddige.

 

God opplæring

God opplæring er det viktigste arbeidsredskapet til et verneombud. Å føle seg trygg på hvilke lover og regler som gjelder og å vite hvordan man går frem for å få gode resultater, bidrar til å gi verneombudet god gjennomslagskraft og gir trygghet i rollen.

 

Evne til å kommunisere

God kommunikasjon og evnen til å bygge gode relasjoner med både ledere og ansatte er også blant nøklene til suksess som verneombud. Verneombudet er der for å passe på, men du må samtidig unngå å bli den som bare kommer med de dårlige nyhetene eller de dyre tiltakene. For å få gjennomslag hos ledelse og kolleger er det like viktig å å understreke det som fungerer bra og det som allerede er gjort. Alle mennesker er svake for skryt. Det er blanding av skryt og krav som fungerer best for å oppnå resultater i vernearbeidet.

 

Tålmodighet ved endringer

Det å endre vaner, rutiner eller arbeidsoppgaver er vanskelig både for ledere og ansatte. Som verneombud trenger du stor grad av tålmodighet når det skal innføres endringer i HMS-rutiner. Dette gjelder spesielt dersom det er vanskelig å forstå hensikten med nye rutiner, om de nye rutinene er mer tungvinte enn de gamle eller de som skal gjennomføre rutinene ikke har den samme kompetansen på området som du selv har. Lag en plan, spør andre verneombud om gode tips og ikke gap over for mye av gangen. Tenk heller på hvordan du kan komme til målet med små skritt, i stedet for å forvente at alt blir gjennomført på én gang. Bruk gjerne verneombudsnettverk for å få tips og faglig påfyll.

 

Ta initiativ

Verneombudet må kunne ta opp problemer i forbindelse med arbeidssituasjonen uten at dette skaper konflikter, enten det er med ledelsen, mellom avdelinger eller mellom kolleger. Verneombudet skal ta initiativ til å løfte opp vanskelige saker til de møter og utvalg som kan løse problemene og hjelpe til med en god kommunikasjon mellom partene. Det gjelder å være konstruktiv og finne gode og praktiske løsninger. Et godt utført verneombudarbeid betyr utrolig mye både for de ansatte og ledelsen. For å få folk med seg i vernearbeidet er det viktig å være aktiv, motivert, løsningsorientert, positiv, skaffe seg nok kunnskap og være samarbeidsvillig.

 

Unngå å bli tatt som gissel

Ofte kan verneombud oppleve at kolleger banker på døren for å ta opp problematiske saker på jobben, men uten at de ønsker at saken skal tas videre. Slike samtaler bør du avvise. For det første er det er lett å bli brukt i et spill eller i en konflikt mellom ansatte eller mellom avdelinger. Det er viktig å lytte, men din oppgave som verneombud er først og fremst å være «saksbehandler» mer enn «psykolog». Starter samtalen med «jeg ønsker å ta opp et problem, men jeg ønsker ikke at du gjør noe med det», er du plutselig stilt sjakk matt som verneombud dersom det som kommer frem er alvorlig. Du blir kanskje informert om en stor konflikt eller en mobbesak, men hendene dine er bundet. Da er du tatt som gissel. Vær tydelig på at du som verneombud har en plikt – i likhet med den ansatte – til å varsle dersom du får rede på saker som kan skade ansattes liv eller helse.

 


VÅRE KURS

 

Personvern og cookies