FELLES ORDENSREGLER

(2010)

Videregående skoler i Telemark skal få felles ordensregler. Grov språkbruk, vold, diskriminerende, krenkende eller truende adferd er forbudt. Mobbing og trakassering er forbudt, enten det er fysisk, verbalt eller gjennom elektroniske medier. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er forbudt å ha med på skolen eller laste ned. Hovedreglen er at mobiltelefoner og elektronisk underholdingsutstyr skal være slått av i undervisningstiden. All bruk eller besittelse av rus- og dopingmidler er forbudt på skolenes område eller under aktiviteter i skolenes regi. All slags bruk av tobakk er også forbudt.
Varden 13.05.10

Personvern og cookies