Feil ved nye elektriske anlegg

(2006)
Fortsatt avsløres for mange feil ved nye elektriske anlegg. I samarbeid med bransjen øker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) innsatsen ytterligere for å komme aktører som ikke etterlever regelverket, til livs og fjerne dem fra markedet.
– Dessverre står ikke resultatene i forhold til de ressurser som myndighetene og bransjen de siste årene har lagt ned for å redusere feilprosenten, sier sjefingeniør Oddmund Foss i DSB. En statistikk høsten 2000 fra det daværende Produkt- og Elektrisitetstilsynet, nå DSB, viste at det var feil ved 43 prosent av alle kontrollerte nye elektriske anlegg. – Lokale undersøkelser kan tyde på at situasjonen i noen tilfeller er verre enn i 2000, sier Foss. Innsatsen for å redusere feilprosenter og komme useriøse aktører til livs, blir derfor ytterligere intensivert gjennom nye føringer for Det lokale elektrisitetstilsyns (DLE) oppfølging av bransjen. Alle installasjonsbedrifter skal være oppført i et sentralt register hos DSB før de lovlig kan påta seg og utføre oppdrag på elektriske anlegg. Virksomheter som ikke oppfyller og etterkommer de krav og pålegg som DSB/DLE gir, blir slettet fra registeret. De kan da ikke fortsette virksomheten. – Gjør de det, blir de politianmeldt, sier Foss. – Direktoratet ser store utfordringer ved at norske virksomheter ansetter eller leier ut utenlandsk arbeidskraft, uten at disse har vært faglig vurdert av DSB. Det hender også at utenlandske håndverkere tilbyr slike tjenester uten å være godkjent, eller uten å ha elektrokompetanse i det hele tatt. – Ofte er kundene privatpersoner som kun vektlegger at de får utført jobben til en lav kostnad, uten tanke på at de kan få et anlegg som er direkte brann- og berøringsfarlig. Risikoen knytter seg blant annet til at Norge har et annet spenningssystem enn øvrige Europa, og som utenlandske elektrofagarbeidere har ingen eller liten kjennskap til.
Personvern og cookies