Feil på brannslokker­apparater

(2009)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjør oppmerksom på at det er avdekket feil på enkelte typer brannslokkerapparater som har blitt solgt på det norske markedet over en toårsperiode. Feilen gjør at apparatene i noen tilfeller ikke vil fungere som forutsatt. DSB sier at det er viktig at apparatene blir levert inn for kontroll. Dette gjelder 6, 9 og 12 kg trykkladde pulverslokkere, produsert i perioden desember 2006 til oktober 2008.

Følgende apparattyper er berørt:

Gloria type PD6 GA og PD12GA, NOHA type P6G og P12G, Redo (Tempus) type 6 PN og 9 PN Typebetegnelsen står på apparatets forsideetikett.

Personvern og cookies