Fast ansatte er mest utrygge

(2004)

Mens det har vært vanlig å tro at midlertidig ansatte kjenner seg mest utrygge i arbeidssituasjonen sin, viser en ny undersøkelse at det faktisk ikke stemmer. 46 prosent av de faste ansatte er urolege for jobben sin, mens tilsvarende tall for de midlertidig ansatte er 27 prosent, skriver Klassekampen.
– Dette sier noe om hvor sterkt omstilling og omorganisering preger dagens arbeidsliv, og gjør de fast ansatte utrygge. De som er midlertidig ansatt har enten ikke det samme langsiktige perspektivet på sitt arbeidsforhold, eller de ser en midlertidig jobb som et steg i en karriere der de i uansett ønsker seg videre til et annet yrke, sier psykologiprofessor Per Øystein Saksvik, NTNU til avisen. Undersøkelsen viser ingen vesentlege forskjeller mellom helsetilstanden for fast og midlertidige ansettelser. Hittil har man vært mest opptatt av om manglende kontroll over arbeidssituasjonen fører til økt stress. – Vi finner ikke noe som støtter denne hypotesen, sier Saksvik, men understreker at slike forhold krever studiar over lengre tidsrom. Norge har foreløpig en relativt liten andel midlertidige ansatte, omtrent ti prosent, jamført med andre europeiske land. I Sverige er 20 prosent av arbeidstakerne midlertidig ansatt, og i Spania er tallet hele 40 prosent, sier Saksvik.
Personvern og cookies